дейности
ВЪНШНИ ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНИЯ – Фирмата покрива целия цикъл по електрозахранване на нови обекти – предварително проучване, консултиране и подпомагане на клиента при подаване на документи за присъединяване, проектиране, изграждане на съоръженията за присъединяване към електроразпределителната мрежа, включване под напрежение, осигуряване на строителен надзор и въвеждане в експлоатация. Извършва монтаж на въздушни и кабелни електропроводи средно напрежение, възлови станции, всички типове трафопостове, площадкови мрежи ниско напрежение, кабелни разпределителни шкафове, електромерни табла, улични и алейни осветления.

ВЪТРЕШНИ ИНСТАЛАЦИИ – Към фирмата функционира специализирано звено за изграждане на вътрешни ел. инсталации в новостроящи се обекти – силнотокови, комуникационни, пожароизвестителни и пожарогасителни системи. Натрупаният досега опит в монтаж на инсталации на хотелски и апартаментни комплекси, офисни, жилищни и промишлени сгради ни позволява да извършваме качествено и в срок поетите ангажименти, в пълно съответствие с последните изисквания на българските и европейските стандарти.

РЕМОНТНИ РАБОТИ „БУЛЕЛЕКТРИКС” ООД извършва всички видове профилактични и ремонтни работи по въздушни и кабелни електропроводи средно напрежение, възлови станции, всички типове трафопостове, въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение, осветителни инсталации. Персоналът на фирмата притежава необходимите квалификационни групи по БТ и има право да работи по действащи електрически съоръжения. Предлагаме абонаментно поддържане на електрическите съоръжения на своите клиенти. При необходимост от реконструкция и модернизация можем да осигурим консултантски и проектантски услуги.

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛ.ТАБЛА„БУЛЕЛЕКТРИКС” ООД е първата фирма в региона, предлагаща производство на електромерни табла, кабелни разпределителни шкафове и касети, главни и разпределителни табла от стъклонапълнен полиестер. Благодарение на своята универсалност, здравина и дълъг живот тези табла намират масово приложение във всички сектори на индустрията, енергетиката, и телекомуникациите в цяла Европа, а отскоро и в България.

Съвременната тенденция е таблата от този материал все повече да изместват металните. Богатата гама от размери на кутиите позволява изпълнението на табла за произволен брой електромери, с височина и ширина съобразени с мястото, на което ще се монтира таблото.

Модулното изпълнение позволява лесен монтаж с всички видове захващане - на стена, на фундамент, на твърд под и др. Кутиите са внос от утвърдени европейски производители и са изработени от изолационен, трудногорящ и самозагасващ композитен материал: полиестер+стъклени влакна. Характеризират се с добра механична здравина и устойчивост на атмосферни влияния (UV) и отговарят на всички европейски стандарти. Повърхностите могат да бъдат оребрени (против залепване на плакати) или гладки, в зависимост от естетическите изисквания на околната среда.

РЕМОНТ НА ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ – Извършваме пренавиване и ремонт на електродвигатели от всички видове и мощности.

РЕЗЕРВНИ ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНИЯ – Фирмата проектира, окомплектова, монтира и извършва извънгаранционно поддържане и ремонт на всички видове резервни електрозахранвания с дизелови генератори – с ръчно или автоматично включване, със или без автоматика за следене параметрите на работа на генератора, с широк диапазон на резарвирана мощност.

ДEЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ – На своите клиенти „БУЛЕЛЕКТРИКС” ООД предлага решения и автоматизация, системна интеграция на различни отрасли в бита и индустрията. Компанията предлага високотехнологични продукти и услуги, както на Българския, така и на Европейски и световен пазар. В продължение на 7 години Булелектрикс реализира проекти в национален мащаб в различни сфери в индустрията в това число: компютърни мрежи и системи, електронни и информационни системи в реално време, системи за управление, видео наблюдение, информационни технологии и съобщения, комуникации от всякакъв вид естество, виртуални мрежи и системи, скада системи за контрол и събиране на данни, визуализация в реално време, програмиране на всякакъв вид програмируеми логически контролери, програмиране на мимик дисплей за визуализация и контрол с различен набор от анимирани символи, проектиране и изграждане на системи за електроуправление на машини и съоръжения, системи за енергиен мениджмънт, анализиране и изработка на идейни проекти и въвеждане на обекти в експлоатация.